OMI ISUŠIVAČI

Komprimovani vazduh kojim se snabdevaju industrijska postrojenja, ako se dobro ne tretira sadrži veliku količinu zagađivača kao što su tečne i čvrste čestice a najveći deo su vodena isparenja.Ovako prisutna voda je glavni krivac prilikom korozije cevnog sistema i pneumatske opreme. Ovakvi kvarovi prekidi proizvodnje rezultuju povećanim troškovima rada celog sistema.
Rešenje je naša serija isušivača koji u kombinaciji sa filterima obeubeđuju čist vazduh.

ED 18 - ED 24

 

ED 54 - ED 260

 

ED 360 - ED 480

 

HL 0040 - 20000